Het aantal verkopen in Amsterdam is in 2014 sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor de prijzen. Veel woningen worden boven de vraagprijs verkocht.

Vandaag werd door de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties het jaarlijkse rapport over de woningmarkt in Amsterdam gepresenteerd. Het volledige rapport kan je downloaden via www.woonamsterdam.info maar we zetten graag een aantal highlights voor je op een rijtje.

In de eerste drie kwartalen van 2014 zijn al 5.971 woningen verkocht. Een stijging van 54%, vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2013. Naar verwachting worden er dit jaar zo’n 7.900 woningen verkocht, een cijfer dat past bij de periode van 2005-2008, kort vóór het inzetten van de kredietcrisis. Opmerkelijk is de extreem sterke stijging van het aantal transacties in Oost (86%). In Zuidoost is de stijging met 25% het laagst, maar nog altijd fors.

De prijsstijging in 2014 past net zo bij deze piekperiode van voor de crisis. In de eerste 3 kwartalen van 2014 is de prijs per m2 gestegen met 6,5%. Dat geldt voor bijna alle stadsdelen van Amsterdam. Centrum kent een prijsontwikkeling van 8%. De prijsontwikkeling in de stadsdelen West, Nieuw-West en Zuid varieert tussen de 6% en 6,5%. Alleen Noord met slechts een kleine plus van 0,8% en Zuidoost met een min van 3,4%, blijven achter op de ontwikkelingen. Bovendien nemen de toch al grote verschillen tussen de stadsdelen binnen en buiten de ring eerder toe- dan af.

Het aantal te koop staande woningen neemt snel af. Vanaf het begin van de Kredietcrisis is het aantal te koop staande woningen gestaag gestegen van 1.788 in januari 2008 naar 7.269 in januari 2013. In 2013 keert de trend. Tussen januari 2013 en januari 2014 daalt het aanbod met 24%. In de eerste drie kwartalen van 2014 neemt het aanbod met nog eens 15% af.

De verkoopkans stijgt sterk. De verkoopquote (het deel van de in het kwartaal te koop aangeboden woningen dat aan het eind van het kwartaal is verkocht) is sinds het vierde kwartaal van 2013 gestegen van 20% naar 28%. De verkoopquote van de woningen ‘Nieuw in aanbod’ (in de loop van het derde kwartaal te koop gekomen en meteen in het derde kwartaal verkocht) is zelfs gestegen naar 37%. En de tijd dat een woning te koop staat daalt snel van 88 dagen in 2013 tot maar 60 dagen in 2014.

Het gemiddelde verschil tussen vraag en verkoopprijs is gedaald van 4,1% naar 3,0%. Veel meer woningen worden bovendien verkocht boven de vraagprijs, van 13% gemiddeld in 2013 naar 21% in het derde kwartaal van 2014. In bepaalde gebieden komt verkoop via inschrijving frequent voor met bijna 15% boven de vraagprijs.

Tot slot nog wat weetjes over de verkoop van corporatiewoningen: Vergeleken met 2013 stijgt het aantal verkopen in het eerste halfjaar van 2014 met 48% naar 1.148 woningen en kan daarmee in 2014 ruim boven de 2.000 uitkomen. Een aantal dat in de buurt komt van dat in het topjaar 2005. De corporatieverkopen maken daarmee inmiddels 25% van de totale markt uit. De ontwikkeling van de prijzen van corporatiewoningen volgt de algemene ontwikkeling op de Amsterdamse woningmarkt. Tussen de eerste helft van 2013 en de eerste helft van 2014 is de mediane verkoopprijs van corporatiewoningen gestegen van € 157.750 naar € 167.500, een stijging van 5,8%. Het aandeel corporatiewoningen is ondertussen met 12% afgenomen van 58% in 1995 naar 46% in 2014. Het aandeel koopwoningen in Amsterdam is toegenomen van ongeveer 6% in 1983 naar 11% in 1995 en 31,5% in 2013. En is vrijwel voor alle stadsdelen gelijk.

Voor het volledige rapport, mooie grafieken en tabellen en meer leuke inzichten, verwijzen we jullie graag naar www.woonamsterdam.info

Laat een reactie achter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.