2015: we gaan actief door!

Begin dit jaar kopten we nog: 2014, hét jaar om in actie te komen? 2014 is inmiddels alweer bijna voorbij en het is gebleken dat het aantal verkopen in Amsterdam inderdaad aanzienlijk is gestegen, alsmede de verkoopprijzen! In 2015 lijkt die trend door te gaan zetten, mede dankzij de nog steeds erg lage hypotheekrentestand en de stijgende huurprijzen.

Ook in 2015 staan we natuurlijk graag voor je klaar als je in actie wilt komen! Wederom willen we daar mee beginnen door een overzicht te geven van de belangrijke veranderingen als je in 2015 je woning wilt verkopen of kopen.

Het verkrijgen van een hypotheek; voor inkomens tot € 28.000 kan er straks 3% tot 6.5% minder worden geleend, valt je inkomen hierboven dan zal dat ongeveer 0,5% tot 3% zijn. Ook zal per 1 januari 2015 de maximale leencapaciteit worden verlaagd op basis van de marktwaarde van de woning. Je mag dan nog maar 103% lenen van de marktwaarde. Dit is op dit moment nog 104%.Tot 2018 verlaagt de overheid de leencapaciteit stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat je vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.
Wil je gebruik maken van de normen van 2014 dan dient voor 31-12-2014 de koopakte te zijn opgemaakt en ondertekend en een hypotheekofferte te zijn aangevraagd. Alles na 31-12-2014 zal vallen onder nieuwe normen.

Hypotheekrenteaftrek; de hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2015 verder verlaagd van 51,5 % in 2014 naar 51 % in 2015. Dit geldt alleen voor huiseigenaren die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5 %, tot 38 % in 2041.

Restschuld; de rente op restschulden wordt per 1 januari 2015 vijftien jaar aftrekbaar. Nu is dat nog tien jaar. Deze verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017. Door de verlenging dalen de extra hypotheeklasten bij een restschuld van € 40.000 met ruim € 100 bruto per maand, mits de geldverstrekker akkoord gaat met een langere periode van aflossing.
De schenkingsvrijstelling voor aflossing van een restschuld die is ontstaan voor 29 oktober 2012 vervalt weer op 1 januari 2015.

Schenkingsvrijstelling; de tijdelijk tot € 100.000 verhoogde schenkingsvrijstelling voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning óf aflossing van de eigenwoningschuld vervalt per 1 januari 2015. Vanaf die datum geldt hiervoor weer een vrijstelling van € 52.752 (rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie). Die vrijstelling geldt dan alleen weer voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop; per 1 januari 2015 eindigt de verlengde termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop. Die termijn gaat dan terug van drie jaar naar zes maanden. Nu is het nog zo dat er geen overdrachtsbelasting wordt geheven als een woning (of andere onroerende zaak) binnen drie jaar wordt doorverkocht, voor een prijs die lager dan of gelijk is aan de prijs van de eerste verkoop. Ligt de verkoopprijs hoger dan wordt over dat hogere bedrag wel overdrachtsbelasting gerekend. Als de eerste overdracht nog voor 1 januari 2015 plaatsvindt, geldt de termijn van drie jaar nog wel. De tweede overdracht moet dan vóór 1 januari 2018 zijn voltooid.

Nationale Hypotheek Garantie; per 1 juli 2015 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van € 265.000 naar € 245.000.

De erfpacht; als laatste stad van Nederland hervormt Amsterdam het erfpachtstelsel. Het college van B&W heeft op 18 november 2014 ingestemd met de uitwerking van het nieuwe erfpachtstelsel. Hierdoor wordt het vanaf medio 2016 voor Amsterdammers mogelijk om de erfpachtcanon over de grond onder je woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit te betalen. Canonherzieningen zijn hiermee verleden tijd.
Het nieuwe stelsel voor eeuwigdurende erfpacht gaat gelden voor particuliere woningen en maatschappelijk en commercieel vastgoed. Door dit nieuwe erfpachtstelsel krijgen woningbezitters meer zekerheid.

Verlaagd btw tarief op arbeid; het verlaagd btw-tarief van 6 % op arbeid bij een verbouwing vervalt per 1 juli 2015. Vanaf die datum geldt hiervoor weer het btw-tarief van 21 %.

Het energielabel; bij leveringen tot 31 december 2014 staat er geen sanctie op het niet hebben van een energielabel. Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van een energielabel bij de eigendomsoverdracht verplicht. Huiseigenaren die dan nog geen label hebben krijgen een voorlopig label toegestuurd. Je kunt dit label definitief maken door op www.energielabelvoorwoningen.nl een aantal vragen te beantwoorden. Een deskundige zal deze vragen controleren/valideren. Naar verwachting gaat het valideren enkele tientjes kosten. Hierna krijg je een definitief energielabel voor je woning. Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen, maar er kan ook direct een boete van maximaal € 390 worden opgelegd. Alice Bakker Makelaardij werd door het RTL Nieuws geïnterviewd over het energielabell!  Zie de link voor de RTL nieuws uitzending: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/geen-verplicht-energielabel-dan-een-boete

Bronnen: www.rijksoverheid.nl, www.eigenhuis.nl.

Pfff, dat is niet niks hè?! Heel wat informatie en veranderingen waar je rekening mee moet houden in 2015. En naast deze wijzigingen zijn er natuurlijk nog veel meer zaken van belang als je een woning wilt verkopen of kopen. Op onze site kan je onder “goed om te weten” (http://www.alicebakker.nl/aankoop-wat-u-moet-weten of http://www.alicebakker.nl/verkoop-wat-u-moet-weten)  hierover meer lezen. Maar uiteraard kun je ons ook altijd bellen of mailen, of een vrijblijvende afspraak maken om te praten over je koop- of verkoopplannen!

Graag tot snel!

Laat een reactie achter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.